Showing 80454 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

14675 results with digital objects Show results with digital objects

Kanadský slovenský podporný spolok, Odbor 43

  • ON00120 042
  • Fonds
  • 1952 - 1985

Fondy pozostávajú z jednej knihy zápisníc a dvoch pokladničných kníh Odboru č. 43 Kanadského slovenského podporného spolku.

Kanadský slovenský podporný spolok, Odbor 43

Kniha zápisníc Kanadského slovenského podporného spolku, Odbor č. 43

Súbor pozostáva z jedného viazaného, ručne písaného zväzku zápisníc zo zasadnutí Odboru č. 43 Kanadského slovenského podporného spolku (KSPS). Zápisnice stručne popisujú bežnú činnosť Odboru č. 43 vrátane vyberania poplatkov a peňažných darov v prospech KSPS, diskusií a hlasovaní, ktorým z uchádzačov o finančnú pomoc bude táto poskytnutá, ktorých z chorých členov je nutné navštíviť alebo obdariť kvetmi, ako aj plánovania zbierkových podujatí, napríklad banketov, tancovačiek, búrz, silvestrovských zábav, fašiangových zábav, piknikov a koncertov. Zápisnice ďalej popisujú „voľné diskusie“ počas schôdzí, v ktorých mohli členovia prispievať nápadmi a informovať o dianí v ostatných odboroch KSPS a o všetkom, čo sa dialo v Slovenskom národnom dome v Sudbury. Ďalšie zmienené udalosti zahŕňajú výročný Zjazd Kanadského slovenského podporného spolku; súdnu žalobu Odboru č. 8 KSPS proti Odboru č. 43, podľa ktorej členovia ich skupiny, ktorí prestúpili do Odboru č. 43, odcudzili ich majetok (odbory napokon vyriešili spor mimosúdnou cestou); vystúpenia hosťujúcich rečníkov vrátane hlavného pokladníka, brata Masťana z timminského odboru ohľadne jednoty a spolupráce s Odborom č. 43 KSPS (dňa 15. novembra 1953) a odhlasovanie nového Výkonného výboru na ďalší rok, ktorý pozostával z predsedu, tajomníka, pokladníka a Zábavného výboru.

Odbor č. 21 Kanadského slovenského podporného spolku v Creighton Mine, Ont. Kniha zápisníc

Popisná jednotka pozostáva z jedného viazaného, ručne písaného zväzku zápisníc zo zasadnutí Odboru č. 21 Kanadského slovenského podporného spolku KSPS). Zápisnice stručne popisujú bežnú činnosť Odboru č. 21 vrátane vyberania poplatkov a peňažných darov v prospech KSPS, diskusie a odhlasovania, ktorým z uchádzačov o finančnú pomoc bude táto poskytnutá, ktorých z chorých členov je nutné navštíviť alebo obdariť kvetmi, ako aj plánovania zbierkových podujatí, napríklad banketov, tancovačiek, búrz, silvestrovských zábav, fašiangových zábav, piknikov a koncertov. Zápisnice ďalej pojednávajú o účasti Odboru č. 21 na kúpe Slovenskej národnej haly na ulici 28 Alder Street v Sudbury, provincia Ontário v roku 1938 a o peňažných zbierkach a prijímaní peňažných darov na vybudovanie haly ako miesta na spoločenské stretnutia a Slovákov pracovných schôdzí KSPS. Ostatné zmienené miestne podujatia kanadských Slovákov zahŕňajú politickú podporu Eduarda Beneša, predstaviteľa hnutia za samostatnosť Československa a 2. prezidenta Československa touto skupinou v roku 1939, zjazd Kanadského slovenského podporného spolku, dobročinné dary ostatným odborom KSPS alebo miestnym rodinám v núdzi, ako aj hlasovanie za vytvorenie nového Výkonného výboru, ktorý zahŕňal predsedu, tajomníka, pokladníka a Zábavný výbor.

Attractive Tables

This photograph shows Diane Coone, Andrea Cassidy and Helen Coone of the St. David-St. Patrick church preparing for their Christmas Market.

Old Fashioned Tea

This photograph shows Mrs. Colin Todd (seated), Mrs. D.T. Sloan, Lenore Kidd, Rae Stewart and Marie Lamont at the Old-Fashioned Tea at Chalmers United Church.

Renew Program Here

This photograph shows Father Bianco teaching Norm Jary about the Renew program of the Catholic Church.

Vacation Bible School

This photograph shows Kristen, Kerrie, William and Linda arranging animals from Noah's Ark at Vacation Bible School.

Ready For First Semester

This photograph shows the parish "Renew" coordinators from left: Neil Bordignon, George Taylor, Cathy Burns, Barbara Sockett, Harry Yonkers and Albert Townsend.

Ecumencial Service

This photograph shows Rev. Anthony Bianco, Rev. Gus Arthurs, Rev. Carrie Doehring and Bishop Clarence Mitchell at an ecumencial service in Holy Rosary church.

World Day Of Prayer

This photograph shows Mrs. W.J. Taylor, Janet Brewster, Mrs. Thomas Baxter, Mrs. Bernard Meihm, Mrs. Herman Tiessen, Mrs. G.W. Becker and Pat Promoli attending the planning meeting for the World Prayer Day services.

Tea Preparations

This picture shows The Catholic Women's League of the Church of Our Lady getting ready for their annual St. Patrick's Tea.

Church Honours

This picture shows Assistant minister of St. Andrew's Presbyterian Church Rev. Joseph Taylor with his wife Violet being honoured by the church's congregation following the regular service.

Guests of honour

This picture shows guests of honour at the 25th anniversary dinner for Harcourt Memorial United Church.

Prize Winners

This picture shows The Hertitage Tea prize winners held by Sacred Heart Catholic Women's League. Winners include Mrs. Fred Harper and Mrs. Peter Hooshley.

Results 1 to 20 of 80454