Showing 38943 results

Archival description
Item
Advanced search options
Print preview View:

13373 results with digital objects Show results with digital objects

Odbor č. 21 Kanadského slovenského podporného spolku v Creighton Mine, Ont. Kniha zápisníc

Popisná jednotka pozostáva z jedného viazaného, ručne písaného zväzku zápisníc zo zasadnutí Odboru č. 21 Kanadského slovenského podporného spolku KSPS). Zápisnice stručne popisujú bežnú činnosť Odboru č. 21 vrátane vyberania poplatkov a peňažných ...

W.H. Trott

A portrait of William Herbert Trott, a photographer from Port Hope.

Results 1 to 20 of 38943