Showing 8944 results

People and organizations
Corporate body

Kanadský slovenský podporný spolok, Odbor 43

 • 042
 • Corporate body
 • 1953 - 2005

Odbor č. 43 Kanadského slovenského podporného spolku (KSPS) bol založený 3. januára 1953 v Sudbury, provincia Ontário. Odbor č. 43 založili ako mládežnícky odbor v rámci KSPS členovia, ktorí sa odštiepili od jestvujúceho mládežníckeho Odboru č. 8. Členovia nového Odboru č. 43 verili, že ako samostatná jednotka dosiahnu viac, ak budú nasledovať príklad mládežníckych skupín v ostatných mestách. Schôdze Odboru č. 43 v Slovenskom národnom dome sa zúčastnilo pätnásť nových členov, ktorí zvolili predsedu, pokladníka a tajomníka.

Bratské podporné spolky začali byť v obľube Slovákov žijúcich a pracujúcich v Kanade koncom 19. storočia a prvý bol založený v Creighton Mine v Sudburskom okrese v roku 1937. V tej dobe si mnohí ľudia uvedomili, že ani spoločnosť, pre ktorú pracovali, ani kanadská vláda im neposkytnú náhradu ušlej mzdy v prípade choroby, úrazu alebo smrti. Slováci po celej Kanade začali uzatvárať skupinové sporiteľné poistenie, aby sa oni a ich rodinní príslušníci v prípade choroby alebo úmrtia mohli spoľahnúť na formu poistenia, ktorá ich ochráni pred chudobou. V decembri 1946 členovia organizácií kanadských Slovákov po celej Kanade odhlasovali zlúčenie mnohých už existujúcich podporných skupín a vytvorenie KSPS. Aj keď hlavným poslaním KSPS bolo vyberanie peňazí od členov a disponovanie s nimi podľa aktuálnej potreby, členovia zároveň navštevovali chorých a venovali kvety chorým členom alebo vence smútiacim pozostalým. Pri rozhodovaní o spôsobe použitia peňazí vyzbieraných v rámci odboru hlasovali všetci členovia o tom, kedy a na čo sa použijú a kto má nárok na podiel z financií.

Odbor č. 43 poskytol mladým členom slovenskej pospolitosti v Sudbury platformu na stretnutia, spoločenské vyžitie a pestovanie kultúry ďaleko od Slovenska. Po skončení mesačných schôdzí mnohí členovia zostávali dlhšie, aby sa porozprávali o svojich rodinách, politike, slovenských dejinách a o skúsenostiach zo života v Kanade. Odbor 43 KSPS, spolu s ostatnými odbormi Sudburského kraja vypomáhal pri prevádzkovaní Slovenského národného domu na ulici Alder Street, kde sa usporadúvali koncerty tradičnej slovenskej hudby a divadelné inscenácie klasickej slovenskej literatúry. Letné pikniky, tancovačky, predaj vianočných pozdravov a silvestrovské a fašiangové veselice tiež slúžili na stmelenie slovenskej pospolitosti a súčasne získanie peňazí pre spolok.

Kanadský slovenský podporný spolok bol rozpustený 18. septembra 2005 v dôsledku malého počtu členov.

Canada. Canadian Armed Forces. Land Forces Command Headquarters

 • Corporate body

Land Force Command Headquarters (LFC HQ) was created on 19 October 1965 as Mobile Command with headquarters at St-Hubert, Quebec. It was redesignated in 1994 as LFC HQ and plans were made for the 1997 transfer of headquarters to Ottawa. LFC HQ's purpose is to provide a combat ready, general purpose force for the defence of Canada, to work in conjunction with the United States forces in the defence of North America, to support Canada's North Atlantic Treaty Organization (NATO) commitments and to maintain a ready force for United Nations (UN) or peacekeeping service. It also has command and control of the Militia and Air Reserves as well as the Canadian forces' regional responsibilities in Quebec which includes liaisons with the provincial government and the training of cadets in the region.

United States. Navy. Atlantic Fleet. Commander in Chief

 • Corporate body

The United States Atlantic Fleet was established under one command in 1906. During 1906-1921 the title "Commander in Chief, Atlantic Fleet" was in continuous use. On 1 February 1941, General Order 143 reestablished the title and recognized the United States Fleet into three separate fleets (Atlantic, Pacific and Asiatic). The Order further stated each fleet would be under the command of a full admiral.

Canada. Dept. of National Defence. J3. International

 • Corporate body

J3 International is responsible for coordinating the planning, mounting, sustainment and redeployment of Canadian Forces (CF international contingency operations. This includes: the warning, preparation, employment and redeployment phases of an operation, coordination of national support to deployed operations; and development of Rules of Engagement (ROE) for operations. The sections within the J3 International Directorate, whose primary responsibility is support to international missions, are as follows: J3 International 1 - NATO operations and the Balkan region; and J3 International 2 - UN operations and the regions of the Americas, Africa, Middle East, and Asia.

Great Britain. Inter-service Topographical Dept.

 • Corporate body

The Inter-service Topographical Dept. was operative from 1941 to 1945, and administered by the British Admiralty, for the production of topographical information for the use of the service departments.

Canada. Canadian Forces Base (Rivers, Man.) Airborne Section, Trials and Evaluation Establishment.

 • Corporate body

Airborne Section Trial and Evaluation Establishment was a part of the Base Training Branch for Canadian Forces Base (CFB) in Rivers, Manitoba, until 1967, when it became a Lodger Unit under Mobile Command. CFB Rivers was originally opened prior to the Second World War as No. 1 Central Navigation School. With the outbreak of the War, Camp Rivers also became a training centre for Army pilots and parachutists as well as flying instructors from the Army, Royal Canadian Navy (RCN) and Royal Canadian Air Force (RCAF). As a result of the unification, Camp Rivers was renamed CFB Rivers. It was closed in September 1971.

United Nations Command. Commonwealth Division, 1st

 • Corporate body

The 1st Commonwealth Division was a multinational unit that took part in Korean War, as part of British Commonwealth Forces Korea. The division was formed in July 1951 and was comprised mainly of British Army and Canadian Army units. Australian infantry and New Zealand Army artillery units were also involved. The division was deactivated in 1954 as part of the demobilisation of forces in Korea in the aftermath of the war.

Canada. Dept. of National Defence. Director Human Resources Information Management

 • Corporate body

The Director Human Resources Information Management (DHRIM) is a management capability for both the military and civilian branches of the Department of National Defence (DND). DHRIM manages information systems, information technology initiatives and projects, software applications and other business processes within DND. It provides an integrated information management system within the Canadian Forces and Department of National Defence.

Canada. Dept. of National Defence. Director General Audit

 • Corporate body

The Director General Audit (DGA) was responsible for the provision of an effective internal audit service in the Department of National Defence. Audit is an objective, independent third party that exists for the accountability of the methods applied and the results produced by the Deputy Minister and Chief of Staff Committee. Examples of DGA audit topics are the management of military moves, cost recoveries in relation to foreign military training in Canada, and contracting for construction engineering services. The DGA was known as the Chief Auditor's Branch until 1965, at which point it became Director of Audit, which became Directorate of Operational Audit before becoming the DGA.

Canada. Parliament. House of Commons. Standing Committee on Public Accounts

 • Corporate body

The House of Commons Standing Committee on Public Accounts has been in existence since Confederation. The earliest antecedent of the Public Accounts Committee in Canada was the Committee of the Legislative Council that was formed when civil government was proclaimed in Quebec in October 1763. Since then, other committees have occasionally superceded the Committee. Immediately following Confederation, the Public Accounts Committee was reconstituted as a standing committee of the house. The Committee was established to faithfully maintain accurate bookkeeping of all financial transactions involving public monies. In 1931, the dual functions of the control of issue and the audit of expenditure were separated into two distinct positions. The Auditor General retained full responsibility for executing an independent post-audit of government expenditures. A new position was formed, the Comptroller of the Treasury, to control the issue of monies and carry out an executive pre-audit before payment.

University of Ottawa. Co-operative Education Program

 • Corporate body
 • 1980-

The University of Ottawa introduced its Co-operative Education Program in 1980. It is now the second-largest university CO-OP program in Ontario, is tied for the third-largest university CO-OP program in Canada, and boasts a very high placement rate. The CO-OP program allows students to build on their classroom learning through paid work terms directly related to their field of study. The program also offers students valuable hands-on experience in their field while completing their degree.

Canada. Ministère de la défense nationale. Centre d'analyse et de recherche opérationnelle

 • Corporate body

Le Centre d'analyse et de recherche opérationnelle, jusqu'en 1974, faisait partie du Conseil de recherches pour la défense (CRD) et était connu sous le nom de Centre d'analyse pour la défense (CAD). Après que le Groupe d'étude de la gestion eut passé en revue la structure du Quartier général de la Défense nationale, le CARO a été retiré des autres composantes du CRD et confié au sous-ministre adjoint (Politiques). Le CARO a deux fonctions principales : la recherche opérationnelle et la recherche en matière de questions stratégiques touchant la défense. La Division de la recherche opérationnelle est responsable de la première tâche et fait des recherches sur le choix, l'usage et l'optimisation des systèmes d'armes par les unités de campagne. La Division d'analyse générale s'emploie

Canada. Royal Canadian Air Force. Historical Section

 • Corporate body
 • 1945-1968

The Royal Canadian Air Force Historical Section was created after the Second World War and was small, with a maximum of five people on staff. The staff contributed to the RCAF magazine Roundel, and answered inquiries. When the three services unified in 1968, the RCAF Historical Section became part of the new Directorate of History under Colonel Charles P. Stacey, the former head of the Canadian Army Historical Section.

Task Force on Review of Unification of the Canadian Armed Forces

 • Corporate body

The Task Force on Review of Unification of the Canadian Armed Forces was formed on 6 September 1979 by the Minister of National Defence. It was set up shortly after the Progressive Conservative government took office in May 1979, and in fulfillment of an election promise to review the process of unification and its effects on the Canadian Armed Forces. The Task Force was instructed to examine the merits and disadvantages of unification and to comment on the unified command system. Papers were prepared and briefs were received from serving members and retired members of the Canadian Armed Forces as well as from associations and interested members of the general public. The task force visited all major Canadian Forces Bases and commands and most major cities as it collected its evidence. Its final report was presented to the Minister in March 1980.

Canada. Dept. of Labour. Economics and Research Branch

 • Corporate body

The Economics and Research Branch of the Dept. of Labour was tasked with the charge of "economic analysis and research in the field of labour" for the Government of Canada in the 1950s. Like most government research agencies, the Economics and Research Branch focused its research on areas that might affect policy decisions in the department. For the Dept. of Labour, those areas were employment, manpower development, labour market, labour relations, and labour standards and safety. In 1966, the responsibilities of labour research were transferred to the Department of Manpower and Immigration. In 1976, the remainder of the Economics and Research Branch was re-arranged to become the Labour Data Branch.

Canada. Dept. of National Defence. Planning Guidance Team

 • Corporate body

In 1976 the Director General Capabilities Planning changed its name to the Planning Guidance Team. This team of Senior Policy Analysts consisted of one colonel in each element (Land, Air and Maritime) and a senior civilian analyst. The Planning Guidance Team's terms of references included the preparation of Statement of Operational Requirements (Preliminary) and Defence Services Program documents for the Assistant Deputy Minister (Policy) as well as advising in the preparation of narrative portions of all project documents. In 1988 the Planning Guidance Team and Strategic Assessment Team were grouped into a new Policy Planning Team.

Canada. Dept. of National Defence. Chief Land Doctrine and Operations

 • Corporate body

The Chief Land Doctrine and Operations (1977-1991) succeeded the former Chief Land Operations (1972-1976), and was, in turn, succeeded in 1991 by Director General Land Force Development (DGLFD). The body was responsible for land force development and restructuring, as well as the formation of doctrine and policy guidelines.

Canada. Dept. of National Defence. Director General of Nuclear Safety and Compliance

 • Corporate body

The Director of Nuclear Safety and Compliance (DNSC) was established 1 July 1987, and was accountable for the development, implementation and coordination of a comprehensive departmental nuclear safety program, including nuclear submarine and research reactor systems, with a view to ensuring design and operational safety. The continued auditing of Dept. of National Defence (DND) compliance with this program by DNSC includes authority to cease operations and reject systems design(s) where nuclear safety is deemed inadequate. Reporting to the Vice Chief of the Defence Staff, the DNSC is a key position in the departmental nuclear power program. As the position's role is akin to that of the Atomic Energy Control Board (AECB) in the Canadian civilian nuclear power program, the DNSC consulted with the AECB in developing nuclear safety regulations and licencing procedures internal to DND operations. Most business was with AECB, CASAP (Canadian Submarine Acquisition Project), National Defence Headquarters (NDHQ), Liaison Staff, London (?) (LSL), Dept. of External Affairs and various Embassies, particularly the French and British.

United States. Dept. of the Army. Professional Development of Officers Study Group

 • Corporate body

The Professional Development of Officers Study Group was chartered by the United States Chief of Staff, Army (CSA) in May 1984 to evaluate the officer professional development system, focus on training and education in Army schools and units, identify systematic strengths and weaknesses, develop findings and make recommendations to the CSA. The group was to look at all aspects of professional development, from precommissioning to the end of service, across the total army - active and reserve components - during the period 1985-2025.

North Atlantic Treaty Organization

 • Corporate body

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is an organization developed to implement the North Atlantic Treaty of 1949, which sought to establish a military counterweight to a Soviet military presence in Europe. It is an alliance based on political and military cooperation among independent member countries., established in accordance with Article 51 of the United Nations Charter. As stated in the preamble to the North Atlantic Treaty, alliance members are committed to safeguarding the freedom, common heritage and civilization of their peoples, founded on the principles of democracy, individual liberty and the rule of law. NATO members include Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Greece, Iceland, Italy, Luxemburg, The Netherlands, Norway, Czech Republic, Spain, Poland, Portugal, Turkey, the United Kingdomand the United States.

Results 1 to 20 of 8944